Vẽ tranh có phải đăng ký kinh doanh hay không?

Nguyễn Sơn - 21/08/2018

Nếu các bạn đến phố đi bộ thì hẳn sẽ thấy rất nhiều người vẽ tranh tại đây. Có thể họ làm vì tiền, cũng có thể chỉ vì đam mê. Nhưng nói chung, đã kinh doanh thì thường sẽ phải đăng ký. Vậy vẽ tranh thì có phải đăng ký kinh doanh không?

 

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  1. Luật Doanh nghiệp năm 2014
  2. Nghị định 39/2007/NĐ-CP
  3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan

 

Nội dung tư vấn:

Vẽ tranh thì cũng là kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định thì vẽ tranh sẽ không phải đăng ký kinh doanh (theo điều 3 khoản 1 điểm b nghị định 39/2007/NĐ-CP):

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, một số từ ngữ đ­ược hiểu nh­ư sau:

1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

 

Cá nhân kinh doanh được xem là "cá nhân hoạt động thương mại" theo pháp luật và sẽ không phải đăng ký kinh doanh. Nếu cá nhân hành nghề vẽ tranh thì sẽ không phải đăng ký kinh doanh

 

Nhưng nếu nếu một doanh nghiệp muốn tiến hành dịch vụ vẽ tranh thì lại phải đăng ký kinh doanh hoạt động này. Nếu không thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Quý khách có thể tham khảo danh mục ngành nghề không cần đăng ký kinh doanh ở bài viết sau:

 

Khuyến nghị:

  • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : Ngành nghề nào không cần đăng ký kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp, vẽ tranh, Vẽ tranh có phải đăng ký kinh doanh hay không?, đăng ký kinh doanh
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục