Tư cách pháp nhân là gì? Điều kiện để tổ chức có tư cách pháp nhân

Nguyễn Sơn - 26/10/2018

Tư cách pháp nhân là thuật ngữ được quy định trong Bộ luật dân sự 2015 và là điều hướng tới của nhiều người khi lựa chọn loại hình kinh doanh. Công ty cổ phần, công ty TNHH đều là những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Vậy tư cách pháp nhân là gì?

Hãy cùng LOB tìm hiểu vấn đề này.

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 1. Bộ luật dân sự 2015
 2. Các văn bản hướng dẫn có liên quan

 

Nội dung tư vấn:

1. Pháp nhân là gi? Tư cách pháp nhân là gì?

Hiện nay pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể về pháp nhân. Tuy nhiên, pháp nhân có thể được định nghĩa như sau:

Là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật. Đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân). Nếu một tổ chức có “tư cách pháp nhân” thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định.

Ví dụ về pháp nhân: Các cơ quan nhà nước (UBND, trường học,...), các công ty là những tổ chức có tư cách pháp nhân.

 

2. ĐIều kiện để có tư cách pháp nhân

Một tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi có đủ 4 điều kiện sau (theo khoản 1 điều 74 bộ luật dân sự):

 • Được thành lập theo quy định 
 • Có cơ cấu tổ chức theo quy định 
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

 

Từng điều kiện trên có thể được giải thích như sau:

Được thành lập theo quy định:

Pháp nhân sẽ được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, pháp nhân  khác hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc thành lập pháp nhân phải được đăng ký và thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký pháp nhân phải được công bố công khai.

 

Có cơ cấu tổ chức theo quy định:

Pháp nhân phải có cơ quan để điều hành. Pháp nhân phải có quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

Pháp nhân có thể có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình:

Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu theo quy định. Tài sản này hoàn toàn riêng biệt với tài sản của các thành viên pháp nhân.

Khi pháp nhân tham gia vào một quan hệ pháp luật, một giao dịch thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính bằng chính tài sản của mình.

 

Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập:

Pháp nhân khi tham gia vào quan hệ pháp luật sẽ lấy tư cách của mình, chứ không dùng tư cách của chủ sở hữu hay người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân sẽ thay mặt pháp nhân tham gia vào các quan hệ đó.


Ngoài các cơ quan nhà nước, thì các tổ chức tư nhân phổ biến có tư cách pháp nhân là:

 • Công ty hợp danh
 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần

 

Nếu muốn thành lập các tổ chức trên, bạn phải tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

 

Khuyến nghị:

 • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : pháp nhân, tư cách pháp nhân, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN LÀ GÌ, Điều kiện để tổ chức có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục