Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như thế nào?

Nguyễn Sơn - 13/09/2018

Doanh nghiệp, công ty khi hoạt động và tạo ra doanh thu thì sẽ phải nộp thuế. Thuế này được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thuế TNDN được tính như thế nào, có phức tạp lắm hay không?

 

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 2. Thông tư 96/2015/TT-BTC
 3. Thông tư 78/2014/TT-BTC

 

Nội dung tư vấn:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

 

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN được tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Nếu DN có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau:
Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

 
Trong đó:
2.1 Cách xác định Thu nhập tính thuế như sau:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế    + Các khoản lỗ được kết chuyển)


a) Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:
Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 

Chi phí được trừ:

Chi phí được trừ các các khoản chi đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

b) Các khoản thu nhập được miễn thuế:
Có rất nhiều khoản thu nhập được miễn thuế và được quy định cụ thể trong luật, chẳng hạn như

 • Thu nhập từ nông, lâm, ngư nghiệp của doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế khó khăn.
 • Thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ.
 • Thu nhập từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có người khuyết tật chiếm từ 30% trở lên tổng số lao động
 • .....

 

c) Các khoản lỗ được kết chuyển:

Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Quy định về việc chuyển lỗ cụ thể như sau:

 • Nếu lãi thì chuyển lỗ, nếu lỗ thì không được chuyển lỗ từ kỳ trước sang. (Không được chuyển số lỗ lớn hơn số lãi. Chỉ có thể là nhỏ hơn hoặc bằng tối đa với số lãi)
 • Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục của những năm tiếp theo.
 • Số lỗ được chuyển giữa các quý với nhau và giữa các năm với nhau. (Không được chuyển từ quý sang năm, mà chỉ có thể từ năm trước sang quý của năm sau)
 • Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 1: Năm 2018 Công ty kế toán A tạm nộp số tiền thuế TNDN sau:

 • Năm 2017 lãi (nên ko có lỗ để chuyển)
 • Quý I/2018: Lỗ 12tr
 • Quý II/2018: Lãi 10tr (Được chuyển số lỗ tối đa là 10tr sang quý 2).
 • Quý III/2018: Lãi 5tr. (Được chuyển nốt số lỗ 2 tr sang quý 3) -> Tính thuế TNDN theo 3tr.
 • Quy IV/2018: Lỗ 10tr.
  => Đây là chỉ là số tiền tạm nộp trong các quý => Nhưng khi lập Tờ khai thuế TNDN năm 2018 thì lỗ 12 tr (Như vậy năm 2018 Công ty lỗ 12 tr).
 • Sang Quý I/2019 Công ty lãi 15 tr. Như vậy được chuyển toàn bộ số lỗ 12 tr năm 2018 sang quý I/2019.

Ví dụ 2:

 • Năm 2017 Công ty B có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng,
 • Năm 2018 có phát sinh thu nhập tính thuế (Lãi) là 15 tỷ đồng.
 • Thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2017 là 10 tỷ đồng được chuyển vào thu 2018. (Vì lỗ nhỏ hơn lãi nên được chuyển toàn bộ) 

 

2.2    Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 

 • Thuế suất thuế TNDN hiện nay là 20%

 

Trên đây là cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn trong quá trình làm thủ tục thuế cho doanh nghiệp của mình.

 

Khuyến nghị:

 • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : cách tính Thuế thu nhập doanh nghiệp, Doanh nghiệp, Thuế, Thuế thu nhập, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như thế nào?
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục