Thuê nhà có cần ký hợp đồng không?

Nguyễn Sơn - 03/09/2018

Hiện nay, tại các thành phố lớn, nhu cầu thuê nhà ở là rất cao. Tuy nhiên, không phải ai đi thuê nhà cũng ký hợp đồng bằng văn bản một cách đàng hoàng. Rất nhiều trường hợp hai bên chỉ giao kết hợp đồng miêng với nhau, dẫn đến những rủi ro sau này, đặc biệt là cho bên đi thuê. Vậy, thuê nhà có cần ký hợp đồng bằng văn bản hay không?

 

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 1. Bộ luật dân sự 2015
 2. Luật nhà ở 2014

 

Nội dung tư vấn:

Hợp đồng thuê nhà là một thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên thuê sẽ được sử dụng nhà ở và phải trả tiền cho bên cho thuê. Bên cho thuê cho phép bên thuê sử dụng nhà ở và được nhận tiền. Ký hợp đồng có ghĩa là lập hợp đồng bằng văn bản, có xác nhận của các bên.

Nhà ở được định nghĩa tại khoản 1 điều 3 luật nhà ở như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

 

Bộ luật dân sự có quy định về hợp đồng thuê nhà như sau (điều 472):

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Theo đó, hình thức của hợp đồng thuê nhà ở được quy định Luật nhà ở 2014 (điều 121):

Điều 121. Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

 

Hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải lập thành văn bản và có đủ các nội dung sau:

 • Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;
 • Mô tả đặc điểm của nhà ở và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó;
 • Giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá;
 • Thời hạn và phương thức thanh toán tiền;
 • Thời hạn cho thuê, cho thuê mua;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Cam kết của các bên;
 • Các thỏa thuận khác;
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
 • Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
 • Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

 

Hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải lập thành văn bản, nhưng không bắt buộc phải công chứng. Thực tế, hiện nay, rất nhiều trường hợp thuê nhà không lập hợp đồng văn bản mà chỉ là hợp đồng miệng. Đa phần lỗi của tình trạng này là do bên cho thuê (chủ nhà). Pháp luật cũng chưa có chế tài để xử phạt hành vi này. Đây là một vấn đề cần được cải thiện trong tương lai gần.

 

Khuyến nghị:

 • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê nhà bằng văn bản, Thuê nhà cần ký hợp đồng, Thuê nhà có cần ký hợp đồng không?
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục