Thủ tục thành lập hợp tác xã

Nguyễn Sơn - 14/09/2018

Hợp tác xã là một mô hình kinh doanh đặc biệt, mang tính chất xã hội cao và nhận được nhiều ưu đãi từ chính sách và pháp luật. Tuy nhiên, chính vì vậy mà thủ tục thành lập hợp tác xã cũng phức tạp và khác hẳn so với thủ tục thành lập công ty thông thường. LOB xin trân trọng gìới thiệu thủ tục thành lập hợp tác xã cho quý khách hàng có nhu cầu.

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 1. Luật Hợp tác xã 2012
 2. Nghị định 193/2013/NĐ-CP
 3. Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT
 4. Các văn bản pháp luật khác có liên quan

 

Nội dung tư vấn:

1. Cơ quan đăng ký hợp tác xã:

 • Phòng tài chính - kế hoạch trực thuộc UBND cấp quận, huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở2. Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT;
 • Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;
 • Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT;
 • Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT;
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết của hội nghị thành lập đã được biểu quyết thông qua về những nội dung sau:
  • Phương án sản xuất, kinh doanh;
  • Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);
  • Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
  • Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã.

3. Ngành nghề kinh doanh

Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, hợp tác xã tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh cấp 4 và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã.

Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

 

4. Thời hạn giải quyết:

 • Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

 

Hy vọng thông qua bài viết này của LOB, Quý khách có thể nắm được thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã để áp dụng khi cần thiết.

 

Khuyến nghị:

 • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : hợp tác xã, thành lập, thủ tục, thủ tục thành lập hợp tác xã, tư vấn doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục