Thủ tục thành lập công ty mua bán phế liệu

Nguyễn Thị Thảo - 07/10/2019

Thủ tục thành lập công ty mua bán phế liệu hiện nay đang ngày càng được quan tâm bởi việc thành lập công ty chịu ảnh hưởng của sự phát triển công nghiệp. Các tổ chức, cá nhân muốn thành lập loại ngành nghề này nhưng chưa biết đến các quy định cũng như thủ tục để thành lập công ty. Hy vọng bài viết của Luật sư X  sẽ giúp ích được cho bạn!


Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường 23/6/2014
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định các khoản về Quy hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá nhân tố tác động môi trường cũng như các kế hoạch để bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung tư vấn

Hoạt động kinh doanh phế liệu là hoạt động kinh doanh có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tuy nhiên, đối với hoạt động kinh doanh này theo quy định không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, dự án này sẽ phải thực hiện việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

2. Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điêu 19 Nghị định 18/2015

Theo quy định ban hành của pháp luật nhà nước, thì các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu giá cao phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản khi thực hiện đăng ký kinh doanh.

Căn cứ theo luật Bảo vệ môi trường 2014 thì các doanh nghiệp kinh doanh phế liệu chỉ có thể hoạt động khi đáp ứng các điều kiện cấp phép thu mua phế liệu.

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ về việc thành lập công ty mua bán phế liệu
Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy phép thành lập theo luật doanh nghiệp 2014 (tùy thuộc vào từng loại hình mà bạn muốn thành lập thì hồ sơ cũng có những phần khác nhau. Điều này được thể hiện rõ trong quy định của Luật doanh nghiệp 2014).
 • Thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường. Tiến hành lập và đăng ký xác nhận vào những đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Giấy xác nhận về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cung cấp
 • Có đủ kho bãi đạt chuẩn để chứa phế liệu
 • Giấy ủy uyền (áp dụng trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Bước 2: Phương thức nộp hồ sơ.
Cách 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp trực tuyến trên Internet.
Truy cập Công thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
Bạn đăng nhập tài khoản và tiến hành các bước theo hướng dẫn chi tiết, cụ thể bằng 02 cách: 

 • Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh: Nếu trường hợp bạn chưa có tài khoản của thì có thể đăng ký để sở hữu tài khoản đăng ký.
 • Sử dụng chữ ký số công cộng: Phương thức này dành cho trường hợp bạn đã có đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử.

Cách 2:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;
 • Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng được quy định tại điều 37 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

Bước 3: Thời gian giả quyết hồ sơ

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý:

Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Trường hợp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính cho phù hợp. Việc tự ý thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị 

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục