Thế nào là trách nhiệm hữu hạn? Thế nào là trách nhiệm vô hạn?

Nguyễn Sơn - 25/10/2018

Hẳn ít nhất một lần các bạn từng nghe đến cụm từ "trách nhiệm hữu hạn" hay "công ty trách nhiệm hữu hạn". Tuy nhiên, bên cạnh đó có một khái niệm ít được nghe thấy hơn, đó là "trách nhiệm vô hạn". Vậy những khái niệm này khác nhau như thế nào? Nó có ảnh hưởng gì đến những cá nhân đang khởi nghiệp hay không?
Hãy cùng LOB tìm hiểu về vấn đề này.

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  1. Luật doanh nghiệp 2014
  2. Các văn bản hướng dẫn liên quan

 

Nội dung tư vấn:

1. Khái niệm

Trách nhiệm hữu hạn hay trách nhiệm vô hạn thực ra không phải điều gì quá cao xa, mà nó chỉ đơn thuần là 2 trạng thái đối nghịch nhau và đều nhắc tới sự ràng buộc của pháp nhân với công việc mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm và trong vòng kiểm soát của pháp nhân. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào nêu rõ khái niệm về 2 loại trách nhiệm này.

 

Hiểu đơn giản, trách nhiệm hữu hạn ( ví dụ công ty TNHH abc ) là trách nhiệm của người góp vốn hoặc trách nhiệm của chủ doanh nghiệp với công việc mà họ phải chịu trách nhiệm nhưng nằm trong số vốn mà họ bỏ qua, khi trách nhiệm vượt số vốn bỏ ra thì không phải chịu trách nhiệm.Tìm hiểu thêm về công bố sản phẩm dành cho công ty TNHH.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC có số vốn là 1 tỷ đồng. Vậy thì công ty này chỉ phải thanh toán nghĩa vụ tài chính trong phạm vi số vốn mình đã góp, đó là 1 tỷ đồng. Nếu khoản nợ của công ty vượt ra ngoài phạm vi 1 tỷ này, thì công ty không có trách nhiệm phải chi trả phần vượt quá.

 

Trách nhiệm vô hạn ( ví dụ doanh nghiệp tư nhân ) là nhắc tới trách nhiệm của người đứng đầu có bỏ vốn ra nhưng chịu trách nhiệm vô hạn, không có giới hạn cho dù số vốn là bao nhiêu …

Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân XYZ có số vốn là 1 tỷ đồng, nhưng lại chịu trách nhiệm vô hạn. Nếu doanh nghiệp có số nợ 1 tỷ 500 triệu đồng, vượt quá mức vốn của doanh nghiệp thì chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm với phần nợ vượt quá, tức là anh ta sẽ phải bỏ 500 triệu tiền túi của riêng mình ra để trả nợ thay cho công ty.

 

2. Đối tượng của từng loại trách nhiệm

Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp và thành viên của doanh nghiệp đó sẽ mang trách nhiệm vô hạn hoặc trách nhiệm hữu hạn. Cụ thể như sau:

Đối tượng mang trách nhiệm hữu hạn:

  • Công ty TNHH 1 thành viên
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Công ty cổ phần
  • Thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Đối tượng mang trách nhiệm vô hạn:

  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

 

Xem qua thì có vẻ trách nhiệm hữu hạn sẽ có lợi hơn trách nhiệm vô hạn, khi các thành viên doanh nghiệp không có nỗi lo phải bỏ tiền túi ra đền thay cho công ty. Tuy nhiên, điều này cũng chính là một ưu thế của trách nhiệm vô hạn, khi nó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và ngân hàng để cho vay, giúp doanh nghiệp mang trách nhiệm vô hạn dễ huy động vốn.

 

Khuyến nghị:

  • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : Thế nào là trách nhiệm hữu hạn? Thế nào là trách nhiệm vô hạn?, trách nhiệm hữu hạn, trách nhiệm vô hạn, tư vấn doanh nghiệp
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục