Tại sao các Shark luôn muốn có 36% hoặc 51% cổ phần?

Nguyễn Sơn - 18/09/2018

Nếu là một người hay theo dõi chương trình Sharktank Việt Nam, bạn hẳn sẽ để ý và thắc mắc tại sao các Shark luôn muốn sở hữu 36% hoặc 51% cổ phần của các startup gọi vốn. Lý do tại sao lại như vậy?

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  1. Luật Doanh nghiệp năm 2014
  2. Các văn bản pháp luật khác có liên quan

 

Nội dung tư vấn:

Thực chất, 36% hay 51% đều là những con số có ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý. Pháp luật đã có quy định cụ thể về những con số này. Hãy đọc bài viết bên dưới để hiểu rõ thêm

 

1. Con số 36% cổ phần

Con số hay gặp nhất trong Shark tank Việt Nam là con số 36%. Thực ra thì pháp luật không hề có quy định về con số 36% này, nhưng lại có một quy định về con số 65% rất liên quan (theo điều 144 Luật doanh nghiệp 2014):

Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

....

Theo đó thì nếu một vấn đề quan trọng (theo quy định) của công ty cổ phần muốn được thông qua thì phải có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ đông có 65% cổ phần tán thành. Hãy làm một phép tính đơn giản như sau:

Giả sử một vấn đề quan trọng của công ty có số cổ đông sở hữu 65% cổ phần tán thành, vậy số cổ phần của cổ đông không tán thành là 100% - 65% = 35%.

Vậy nếu một cổ đông sở hữu 36% cổ phần không tán thành thì sao?. Lúc này, tổng số cổ đông tán thành chỉ sở hữu 100% - 36% = 64% cổ phần. Con số 64% này không đảm bảo tỉ lệ 65% mà pháp luật quy định nên vấn đề quan trọng của công ty sẽ không được tán thành và không có nghị quyết nào được thông qua.

Như vậy, bạn dễ thấy rằng nếu Shark sở hữu 36% cổ phần của công ty thì sẽ có quyền phủ quyết các nghị quyết về vấn đề quan trọng của công ty như sau:

  • Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  • Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  • Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  • Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
  • Tổ chức lại, giải thể công ty;
  • Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.2. Con số 51% cổ phần

Nếu 36% cổ phần tượng trưng cho quyền phủ quyết, thì 51% cổ phần tượng trưng cho quyền chi phối. Nếu Shark đã có 51% cổ phần thì đương nhiên họ đã có quyền phủ quyết của 36% cổ phần nêu trên. Nhưng không chỉ có vậy, họ còn có quyền tự mình thông qua các nghị quyết thông thường như sau (theo khoản 2 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014):

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

 

Các nghị quyết về các vấn đề thông thường (lựa chọn thị trường, đối tác, bổ nhiệm nhân sự cấp thấp,....) sẽ cần ít nhất 51% số phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ đông có 51% cổ phần tán thành. Tức là, nếu Shark có 51% cổ phần của công ty thì họ hoàn toàn có thể tự mình thông qua các vấn đề này mà không phải bận tâm thuyết phục bất kỳ ai khác trong công ty. Lúc này, quyền sinh, quyền sát đều nằm trong tay Shark.

Nêu ra các vấn đề trên đây không có nghĩa là LOB chỉ trích các Shark. Thực tế, việc giành tối đa quyền chi phối hoạt động của công ty là điều mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng muốn làm, và điều đó hoàn toàn không có gì sai trái. Các Shark làm vậy cũng là muốn có quyền tự quyết, thể hiện trách nhiệm với số tiền mình bỏ ra. Tuy nhiên, các sáng lập startup cần hết sức lưu ý vấn đề này nếu không muốn đứa con cưng của mình phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

 

Hy vọng thông qua bài viết này của LOB, Quý khách có thể có thêm kiến thức để tận hưởng Shark tank Việt Nam. Còn nếu bạn có startup muốn lên sóng Shark tank, đây chắc chắn là những kiến thức hữu ích để bạn có được những offer tuyệt vời nhất.

 

Khuyến nghị:

  • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : 36% cổ phần, 51% cổ phần, gọi vốn, quyền phủ quyết, Shark muốn có 36% cổ phần, Shark muốn có 51% cổ phần, sharktank, sharktank việt nam, Tại sao các Shark luôn muốn có 36% hoặc 51% cổ phần?, đầu tư
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục