Quy định về biển tên công ty

Nguyễn Sơn - 04/09/2018

Tên công ty chính là bộ mặt, là ý nghĩa, mục tiêu mà công ty hướng tới, đại điện cho công ty khi tham gia những hợp đồng, giao dịch. Biển tên công ty cũng chính vì vậy mà có những quy định riêng, công ty bắt buộc phải tuân theo. Hãy cùng LOB tìm hiểu các quy định về biển tên công ty.

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 1. Luật doanh nghiệp 2014
 2. Nghị định 103/2009?NĐ-CP
 3. Nghị định 50/2016/NĐ-CP

 

Nội dung tư vấn:

1. Công ty bắt buộc phải có biển tên

Công ty bắt buộc phải gắn biển tên tại trụ sở chính, các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo khoản 2 điều 38 Luật doanh nghiệp):

Điều 38. Tên doanh nghiệp

...

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

 

Trên biển tên phải có đủ các nội dung như sau (theo điều 23 nghị định 103/2009/NĐ-CP):

 • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
 • Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;
 • Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);
 • Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);
 • Logo (nếu có). Diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.  

 

 

Ngoài ra, biển tên còn phải đáp ứng những yêu cầu sau:

Mỹ quan, chữ viết biển hiệu:

 • Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan;
 • Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

Vị trí biển hiệu:

 • Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân;
 • Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng;
 • Tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

 

2. Không treo biển sẽ bị xử phạt.

Công ty không tiến hành treo biển tên tại trụ sở chính, các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ bị xử hạt hành chính theo điểm c, khoản 2, điều 34 nghị định 50/2016/NĐ-CP:

Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

...

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

...

c) Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

 

Mức phạt không hề nhẹ, tối đa là 15 triệu đồng. Chỉ vì quên hay tiếc vài trăm nghìn cho biển tên là có khi bạn đã mất toi 15 triệu, nên hãy chú ý nhé.

 

Khuyến nghị:

 • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : biển tên, biển tên công ty, biển tên doanh nghiệp, Quy định về biển tên công ty
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục