Những trường hợp nhãn hiệu không được bảo hộ

Nguyễn Sơn - 11/09/2018

Nhãn hiệu hay logo là đặc trưng của hàng hóa, dịch vụ để tạo ảnh hưởng với khách hàng. Để tránh bị sao chép, trộm cắp nhãn hiệu thì nhãn hiệu có thể tiến hành đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhãn hiệu cũng có thể được bảo hộ. Vậy, những trường hợp nào không được bảo hộ nhãn hiệu?

 

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 1. Luật sở hữu trí tuệ 2005
 2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan

 

Nội dung tư vấn:

1. Nhãn hiệu là gì?

Theo điều 4 Luật sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu sẽ được hiểu như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

...

16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Như vậy, nhãn hiệu chỉ đơn giản là một dấu hiệu. Dấu hiệu này sẽ mang những đặc trưng của hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu. Điều này nhằm phân biệt, đánh dấu hàng hóa dịch vụ của các chủ sở hữu khác nhau.

 

2. Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ

Theo điều 72 Luật sở hữu trí tuệ thi nhãn hiệu cần có các điều kiện sau để được bảo hộ:

Điều 72. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Nếu không đáp ứng đủ 2 điều kiện này thì nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ.

Với điều kiện đầu thì tương đối dễ hiểu, nhưng thế nào là "có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác"? Điều này được hiểu như sau (theo điều 74 Luật sở hữu trí tuệ):

Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

1. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

 

Theo khoản 2 điều 74 thì các trường hợp bị coi là không có khả năng phân biệt gồm có:

 • Hình vẽ, kí hiệu ,chữ cái,... không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;
 • Dấu hiệu, tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, nhiều người biết đến;
 • Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, .... mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;
 • Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;
 • Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ;
 • Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;
 • Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ.


3. Những trường hợp nhãn hiệu không được bảo hộ 

Nhãn hiệu không được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau (theo điều 72, 73 Luật sở hữu trí tuệ):

 • Không phải là dấu hiệu được xác định rõ ràng
 • Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,.... của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng;
 • Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

 

Quy định này nhằm tránh tình trạng đánh cắp, sao chép, lợi dụng nhãn hiệu, biểu tượng của cá nhân, tổ chức khác. Đồng thời, nó cũng giúp đảm bảo một nhãn hiệu luôn có tính độc đáo, riêng biệt, giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt được các loại hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với tổ chức, cá nhân khác.

Các bạn nên lưu ý các trường hợp này để tránh việc nhãn hiệu của mình không thể tiến hành bảo hộ.

Để chắc chắn nhãn hiệu của mình sẽ được bảo hộ, hãy sử dụng dịch vụ của LOB ngay:

 

Khuyến nghị:

 • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : bảo hộ nhãn hiệu, không được bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu không được bảo hộ, Những trường hợp nhãn hiệu không được bảo hộ
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục