Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

An Khải - 15/01/2019

Với mỗi công ty, người quản lý luôn được coi là người quan trọng nhất. Nhưng còn một vị trí khác cũng quan trọng không kém, đó chính là người đại diện theo phép luật của doanh nghiệp. Vậy thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thường có nhiệm vụ gì?

 

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 

Nội dung tư vấn:

1. Khái niệm người đại diện

Người đại diện theo pháp luật là thuật ngữ phổ biến trong pháp luật Việt Nam. Cá nhân cũng có thể có người đại diện/ tổ chức đại diện cho mình nhằm thay mặt và đảm bảo lợi ích. Cũng tương tự cá nhân thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được định nghĩa cụ thể tại Khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

 

Như vậy, Người đại diện theo pháp luật của một công ty là:

  • Một cá nhân
  • Nhiệm vụ là đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ khi phát sinh

 

Hiểu đơn giản: "Người đại diện theo pháp luật" là người có chức năng đại diện công ty trên khía cạnh pháp lý (pháp luật). Như vậy thì "Gương mặt đại diện" sẽ là bộ mặt về phía truyền thông và ngoại giao của một công ty.

 

2. Quyền hạn của người đại diện

Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể của những người đại diện theo pháp luật tuân thủ theo các quy định được viện dẫn ở trên và trong Điều lệ công ty. 

Theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về trách nhiệm của người đại diện của doanh nghiệp:

  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

 

Ngoài ra, người đại diện còn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định như trên.     

Có thể thấy rằng, người đại diện có vai trò hết sức quan trọng cho doanh nghiệp. Có thể coi là "gương mặt đại diện", thay mặt hội đồng quản trị, hội đồng cổ đông của một doanh nghiệp đứng ra giao dịch, kí kết. 

Người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp tại Việt Nam thường là Giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị ... do loại hình doanh nghiệp nhỏ thiếu người quản lý rõ ràng nên 1 người thường làm nhiều vai. Người đại diện đôi khi không cần phải có chức danh, không cần phải là người góp vốn mà chỉ là một người do các thành viên công ty lựa chọn ra. Một công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

 

Hy vọng bài viết hữu ích đối với các bạn!

Khuyến nghị:

  • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : NGƯỜI ĐẠI DIỆN
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục