Mở showroom có được coi là thành lập cơ sở bán lẻ không?

Linh Trang - 01/07/2019

Hiện nay, nhu cầu mở showroom để trưng bày hàng hóa của Công ty nhằm xúc tiến thường của các Công ty ngày càng nhiều. Đi kèm với đó là những băn khoăn liệu rằng việc thành lập showroom có phải là thành lập một cơ sở bán lẻ không? Bởi vì khi thành lập cơ sở bán lẻ, doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải thực hiện các thủ tục đăng ký rất rườm rà gây khó khăn và mất thời gian cho doanh nghiệp

Căn cứ pháp lí:

  • Luật Thương mại 2005
  • Nghị định 09/2018 ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Công văn số 4248/BCT-KH ngày 30 tháng 05 năm 2018 về việc giải đáp vướng mắc trong thực thi Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Bộ Công Thương.

Nội dung tư vấn:

1. Thế nào là cơ sở bán lẻ

Định nghĩa của cửa hàng bán lẻ được quy định tại Khoản 8, Điều 3, Nghị định 09/2018/NĐ-CP, như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

....

8. Cơ sở bán lẻ là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ.

Và theo Công văn số 4248/BCT-KH ngày 30 tháng 05 năm 2018 về việc giải đáp vướng mắc trong thực thi Nghị định 09/2018/NĐ-CP của Bộ Công Thương, thì khái niệm bán lẻ được định nghĩa như sau:

"- Bán lẻ là hoạt động bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để sử dụng cho sinh hoạt cá nhân, gia đình."

Do đó, có thể hiểu rằng bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức khác là người tiêu dùng cuối cùng sử dụng cho mục đích tiêu dùng, sử dụng cho các hoạt động cá nhân và gia đình.

2. Tùy từng trường hợp mà việc thành lập showroom sẽ được coi là thành lập cơ sở bán lẻ.

Từ định nghĩa về bán lẻ và cơ sở bán lẻ nêu trên có thể thấy rằng, mục đích của hoạt động kinh doanh chính là cơ sở để xác định xem hoạt động đó có phải là hoạt động bán lẻ hay không?

a. Trường hợp doanh nghiệp mở showroom chỉ để thực hiện chức năng trưng bày hàng hóa, giới thiệu sản phẩm.

Trong trường hợp này, showroom của doanh nghiệp chỉ thực hiện việc trưng bày hàng hóa và không kết hợp hoạt động bán hàng hóa sản phẩm. Điều đó có nghĩa là không có hoạt động mua và bán hàng hóa cho người tiêu dùng để sử dụng cho mục đích lợi nhuận. Việc mở showroom chỉ đơn thuần là một hoạt động xúc tiến thương mại dưới hình thức trưng bày và giới thiệu hàng hóa theo Điều 117 của Luật Thương mại 2005 mà không được coi là một cơ sở bán lẻ.

Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

b. Trường hợp showroom có sự kết hợp giữa trưng bày hàng hóa và bán sản phẩm cho người tiêu dùng

Nếu showroom kết hợp việc trưng bày và giới thiệu hàng hóa và phân phối hàng hóa cho người tiêu dùng, khả năng cao của showroom sẽ được coi là một cơ sở bán lẻ theo quy định tại Điều 7, Nghị định 09/2018/NĐ-CP đã đề cập ở trên .

 

Xin lưu ý thêm rằng các thủ tục mở cơ sở bán lẻ theo quy định hiện hành khá phức tạp cũng như tốn thời gian và chi phí.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ pháp lý tạViệt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục