Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trong tương lai

Nguyễn Sơn - 20/09/2018

Hóa đơn là một phần không thể thiếu với bất cứ doanh nghiệp nào. Hẳn bất cứ anh chị nào làm kinh doanh cũng quen thuộc với những tờ hóa đơn màu đỏ hồng được viết rất cẩn thận. Nhưng ngày nay, đi kèm với sự phát triển của khoa học công nghệ thì hóa đơn cũng đã có bước chuyển mình với sự ra đời của hóa đơn điện tử. Và đặc biệt hơn, trong tương lai thì hóa đơn điện tử sẽ là loại hóa đơn bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng.

Trong bài viết này, hãy cùng LOB tìm hiểu vấn đề này nhé! 

 

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  1. Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  2. Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP

 

Nội dung tư vấn:

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

Nội dung trên hóa đơn điện tử:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

 

2. Quy định về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

 

Trong thời gian gần doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thay thế hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử, tiến tới sử dụng hoàn toàn hóa đơn điện tử. Lộ trình này được quy định như sau:

Trước ngày 01/11/2018:

Doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng.

Doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định cũ. Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử và không được in hóa đơn giấy.

 

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020:

Đối với các cơ sở kinh doanh thành lập mới từ ngày 01/11/2018, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ nhưng phải gửi mẫu theo Phụ lục 03 và tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế.

 

Từ ngày 01/11/2020:

Các doanh nghiệp hoành thành xong việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

 

Khuyến nghị:

  • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn, Hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử bắt buộc
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục