Lựa chọn công ty cổ phần hay công ty TNHH?

An Khải - 15/01/2019

Trong cơn bão start-up hiện nay, việc lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp là bước đi cần phải cân nhắc kĩ trước khi tính đến các phương án kinh doanh. Trong đó loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH được lựa chọn đa số, vậy hai loại hình này có gì giống và khác nhau?

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  1. Luật Doanh Nghiệp 2014

 

Nội dung tư vấn:

Lựa chọn loại hình công ty là một bước vô cùng quan trọng trước khi thành lập một công ty. Việc lựa chọn loại hình công ty sẽ giúp công ty có thể định hình được phương pháp kinh doanh và mở rộng quy mô trong tương lai. Bài viết này sẽ so sánh hai loại hình công ty rất phổ biết là công ty cổ phần (CP) và công ty TNHH.
1. Giống nhau

  • Cả công ty TNHH và công ty CP đều là loại công ty đối vốn.
  • Có tư cách pháp nhân, người góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình.
  • Số lượng thành viên lớn,các thành viên dễ dàng thay đổi thông qua việc chuyển nhượng vốn góp.
  • Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

2. Khác nhau

Nội dung so sánh

Công ty TNHH

Công ty cổ phần

Số lượng thành viên

Thành viên giới hạn từ 1 đến 50 tùy thuộc TNHH 1 thành viên hoặc TNHH 2 thành viên trở lên.

Không giới hạn về số lượng tối đa nhưng tối thiểu phải có 3 cổ đông trở lên.

Huy động vốn

Không được phép phát hành cổ phiếu

Được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty TNHH không được chia thành từng phần mà tính theo tỷ lệ % vốn góp

Vốn điều lệ của CTCP được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi,…

Cơ cấu quản lý

Công ty TNHH có Hội đồng thành viên (HĐTV), Chủ tịch HĐTV, và Giám đốc/Tổng giám đốc.

Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch HĐQT, và Giám đốc/Tổng giám đốc.

Đại diện theo pháp luật

Điều lệ công ty phải quy định rõ về người đại diện theo pháp luật, thông thường sẽ là Tổng giám đốc/GĐ hoặc Chủ tịch HĐTV. Người đại diện theo pháp luật phải thường trú tại Việt Nam. Trường hợp vắng mặt thì người đại diện theo pháp luật phải ủy quyền bằng văn bản cho một người khác theo quy định của điều lệ công ty TNHH2TV trở lên để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật

Điều lệ công ty phải quy định rõ về người đại diện theo pháp luật, thông thường sẽ là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc/GĐ. Người đại diện theo pháp luật phải thường trú tại Việt Nam. Trường hợp vắng mặt hơn 30 ngày thì người đại diện theo pháp luật phải ủy quyền bằng văn bản cho một người khác theo quy định của điều lệ CTCP để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật

Phát hành cổ phiếu

Được quyền phát hành

Không được quyền phát hành

Chúc các nhà đầu tư sẽ lựa chọn được loại hình kinh doanh phù hợp để có thể phát triển tốt nhất trong tương lai!

 

Hy vọng bài viết hữu ích đối với các bạn!

Khuyến nghị:

  • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : công ty cổ phần, công ty tnhh, loại hình công ty, loại hình doanh nghiệp
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục