Cán bộ công chức có được bán hàng online hay không?

Nguyễn Nghĩa - 04/01/2019

Cán bộ, công chức, viên chức có được phép bán hàng online hay không? LOB xin gửi tới các bạn bài viết dưới đây để xem rằng hành vi này có vi phạm pháp luật.

 

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  1. Luật Doanh nghiệp năm 2014
  2. Luật cán bộ, công chức 2008
  3. Luật phòng chống tham nhũng 2005
  4. Chỉ thị 26/CT-TTg

 

Nội dung tư vấn:

1. Không cấm bán hàng online

Pháp luật hiện hành hạn chế quyền kinh doanh của cán bộ công chức, viên chức hay người quản lý nhà nước. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 20 Luật Cán bộ công chức 2008: 

"Cán bộ, công chức không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự theo quy định pháp luật hiện hành..."

 

Luật phòng chống tham nhũng 2005 hay Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định cụ thể rằng đối tượng này cũng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam mà chỉ có thể thành lập hộ kinh doanh, góp vốn vào công ty cổ phần nhưng chỉ với tư cách là cổ đông…
 

Ngoài ra, Nghị định 40/2018/NĐ-CP, Chính phủ cũng quy định thêm rằng cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp.
 

Có thể thấy rằng, cán bộ công chức không bị cấm bán hàng online thông thường mà chỉ cấm thành lập, quản trị doanh nghiệp mà thôi.

 

2. Bán có chừng mực

Như đã nói, các văn bản pháp luật hiện hành đã hạn chế cơ bản quyền kinh doanh của Cán bộ, công chức về ngành nghề, về tính chất. Ngoài ra cán bộ nhà nước cũng không được bán hàng hay hoạt động trong thời gian làm việc cụ thể quy định tại Chỉ thị số  Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 của Chính phủ

Vỡi cán bộ tại Thành phố Hà Nội, Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 522/QĐ-UBND, UBND Thành phố cũng nhấn mạnh: Cán bộ, công chức, viên chức không quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công dân mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc.

 

Khuyến nghị:

  • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : bán hàng online, cán bộ, công chức, viên chức
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục