cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung theo luật mới nhất

Huyễn Hoãng - 13/07/2019

 Sở dĩ phụ cấp thâm niên được quy định, là một trong những hình thức khuyến khích của người sử dụng lao động đối với người lao động để họ có thể gắn bó và làm nghề lâu dài, đồng thời cũng là để tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu quả hơn.Phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng cho đối tượng được xếp lương theo các bảng lương căn cứ theo chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, không áp dụng đối với đối tượng chuyên gia cao cấp, cán bộ giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ. Vậy thì cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung theo luật mới nhất hiện nay như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!


Căn cứ pháp lí

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên

– Về đối tượng đó là cán bộ, công chức, viên chức quy định trên được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức , viên chức  tức là  đã đạt đến bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

– Điều kiện về thời gian được tính thời gian được hưởng chế độ thâm niên vượt khung như sau:

+ Căn cứ Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP đối với chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo cần đáp ứng điều kiện thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm( 60 tháng).

+ Căn cứ Điều 3 Thông tư 224/2017/TT-BQP đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vi phải có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trục của Quân đội cũng đủ 5 năm để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

+ Các cán bộ, công chức, viên chức  khác để được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cần công tác đủ 5 năm tại đơn vi, cơ quan. 

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

         + Thời gian công tác tại đơn vị

       + Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian trong cùng ngày nghề mình đang canh tác  để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

         + Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

Thời gian này không bao gồm thời gian tập sự;  thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thời gian thử việc; thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian chấp hành hình phạt từ giam, thời gian đào ngũ; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian chấp hành hình phạt từ giam, thời gian đào ngũ.

3.Căn cứ để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên:

        + Sổ Bảo hiểm xã hội;

        +Quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự ;

        + Quyết  định bổ nhiệm ngạch hoặc quyết định tiếp nhận và phân công công tác hoặc quyết định công nhận hết thời gian tập sự;

       + Quyết định điều động, phân công nhiệm vụ mới theo một trong các chức danh của chuyên ngành;

Trong trường hợp thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên mà bị ngắt quãng thì được cộng dồn. Trường hợp cùng một thời điểm làm việc và được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên khi có của nhiều ngành, nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên.

4.Cách tính mức phụ cấp thâm niên sẽ được tính như sau: 

        Theo Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định như sau

Mức tiền phụ cấp thâm niên vượt khung = thời gian công tác đủ 5 năm thì được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; sau đó cứ  mỗi năm (đủ 12 tháng) tăng thêm được tính thêm  1%. 

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng

Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

          Lưu ý:

         – Trong quá trình tính hệ số lương vượt khung cần phải kết hợp với hệ số lương theo ngạch, hệ số phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung và mức lương tối thiểu. Phụ cấp thâm niên vượt khung được trả vào tiền lương hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức.

        – Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung thì cơ quan có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm  gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.

       – Phụ cấp thâm niên vượt khung  được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

       – Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo chi trả.

Ví dụ 1: Đồng chí P, tháng 7 năm 1982 được Quân đội tuyển dụng công nhân quốc phòng. Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2016, đồng chí công nhân quốc phòng P có thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

Thời gian là công nhân quốc phòng từ tháng 7 năm 1982 đến hết tháng 6 năm 2016 là 34 năm. Như vậy, ngày 01 tháng 7 năm 2016 đồng chí công nhân quốc phòng P có thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là 34 năm và được hưởng phụ cấp thâm niên với tỷ lệ là 34%.

Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Lao động  tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục