Các thời điểm phải nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp

Nguyễn Sơn - 05/09/2018

Một trong những nghĩa vụ quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước, đó là báo cáo thuế định kỳ. Có rất nhiều loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp, tương ứng với ngần đó loại tờ khai hay báo cáo thuế kèm theo. Vậy thời điểm phải nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp như thế nào.

LOB xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 1. Luật kế toán 2015
 2. Nghị định 139/2016/NĐ-CP 
 3. Thông tư 156/2013/TT-BTC
 4. Thông tư 39/2014/TT-BTC 
 5. Thông tư 151/2014/TT-BTC 

 

Nội dung tư vấn:

1. Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài hay thuế môn bài là khoản lệ phí mà doanh nghiệp phải nộp để cơ quan nhà nước tiến hành hoạt động quản lý, theo dõi, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đây là khoản phí thường niên mà doanh nghiệp phải nộp.

Tùy theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp mà thời hạn nộp tờ khai môn bài sẽ có sự khác biệt:

Doanh nghiệp mới thành lập:

 • Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
 • Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp đang hoạt động:

 • Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí của năm chậm nhất là ngày 31/01 năm đó.
 • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/01 năm sau.

 

2. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo sử dụng hóa đơn:

Đây đều là các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Tùy theo việc doanh nghiệp kê khai thuế theo quý hay theo tháng mà thời gian nộp tờ khai, báo cáo thuế sẽ có sự khác biệt:

Doanh nghiệp kê khai theo quý:

 • Thời gian nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

Doanh nghiệp kê khai theo tháng:

 • Thời gian nôp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

Ngoài ra, hàng năm doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ quyết toán thuế. Thời gian cụ thể như sau:

Trường hợp thông thường:

 • Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động:

 • Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

 

Các bạn có thể tham khảo lịch nộp tờ khai, báo cáo thuế năm 2018 như sau:

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

 

1

22/01/2018

(Do ngày 20/01/2018 rơi vào ngày Thứ 7)

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2017

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2017 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/1/2018

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2017 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

 

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

 

2

20/2/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3

20/3/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/3/2018

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2017

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2017

4

20/4/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

5

02/5/2018

(Do ngày 30/4/2018 nghỉ Lễ)

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

 

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

 

21/5/2018

(Do ngày 20/5/2018 rơi vào ngày Chủ nhật)

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6

20/6/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

7

20/7/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2018 (nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

 

30/7/2018

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

 

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

8

20/8/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2018 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

9

20/9/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2018 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

10

22/10/2018

(Do ngày 20/10/2018 rơi vào ngày Thứ 7)

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2018

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

11

20/11/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

12

20/12/2018

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

 

Khuyến nghị:

 • LOB là thương hiệu về Pháp lý doanh nghiệp
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LOB cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Tags : Các thời điểm phải nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp, lệ phí, thuế, thời điểm nộp báo cáo thuế, thời điểm phải nộp báo cáo thuế, thời điểm phải nộp tờ khai thuế, tư vấn doanh nghiệp
avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục