Bùng hàng khi đặt hàng qua mạng sẽ bị xử lý thế nào?

Linh Trang - 25/06/2019

Trong thời đại 4.0 hiện nay, việc đặt hàng qua các App trên di động đã trở lên rất phổ biến và tiện lợi. Thực tế, việc từ chối nhận hàng đã đặt vì lý do hàng không đúng chất lượng là điều diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người mua tự đặt hàng qua mạng rồi bùng hàng một cách cố ý và với mục đích xấu, hành động này tưởng chừng chỉ vi phạm trên phương diện ý thức, nhưng ở khía cạnh pháp luật, đây là một hành vi vi phạm.

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

1. Việc đặt hàng qua mạng đã hình thành một giao dịch dân sự

Theo Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó

Như vậy, có thể thấy rằng việc đặt hàng của người mua và việc chấp nhận đơn đặt hàng của người bán đã hình thành lên một giao dịch dân sự hợp pháp và được pháp luật bảo vệ (đã xác lập hợp đồng). Bởi vậy, các bên phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã giao kết nêu trên, bất kỳ bên nào có hành vi vi phạm thì đều phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên kia.

2. Việc bùng hàng khi đặt hàng qua mạng sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật?

Theo quy định tại Điều 419 Bộ luật dân sự 2015 về Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

Điều 419. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

1. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này.

2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.”

 

Đối chiếu với trường hợp này thì khi bị khách bùng hàng, từ chối nhận hàng. Thì người giao hàng hoàn toàn có căn cứ để có thể kiện người đặt hàng ra Toà án để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Khi đó, người giao hàng cần đưa ra đầy đủ thông tin đặt hàng và nêu rõ những thiệt hại do việc bị từ chối nhận hàng gây ra…

Bài viết có tính chất tham khảo, mong hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục